• Följ oss på  Facebook Få reda på det senaste om klubben
 • Klubben

  Om oss

  Choy Gar Kung Fu(Choyfamiljens kung fu) eller Choy Gar Kuen (Choyfamiljens näve) är en traditionell, sydkinesisk stil som lägger vikt vid snabbt fotarbete, korta sparkar och blockerningar samt olika korta slagtekniker. Den kan beskrivas som en halvkort stil som är inspirerade av råttans och ormens rörelser. Stilens utbredning är idag begränsad. Utanför de kinesiska kulturerna känner vi bara till utövare i Peru,Kuba och i Sverige. De olika klubbarna praktiserar varianter av samma stil. Sifu Adolfos kontakter med Kuba och Peru har gett en inblick i stilens tillämpningsområden av idag.

  Den stil som Sifu Adolfo lär ut är enligt honom själv en modernisering av vad han lärde sig i Peru. Han har strävat efter att utveckla stilen till att vara så praktisk som möjligt. Det är en kort variant som lägger fokus vid stilens karakteristiskt raka hållning och korta och snabba fotarbete. Vår klubb är den enda som tränar Choy gar-stilen i Sverige. Stilen fördes in till Sverige 1977 när Sifu Adolfo Tijero flyttade hit från Peru.

  1980 grundades klubben Choy Gar Kung Fu i Sverige. Länge hölls träningen tillsammans med andra kampsportsklubbar på Koksgatan, men har sedan 1997 tränat i Mariaskolans lokaler som även de ligger på Södermalm. Flytten till Mariaskolan skedde då klubben inledde sitt samarbete med Maria Ungdomsklubb – MUK. Klubben har endast deltagit i ett fåtal tävlingar på grund av de regler och förhållanden som tävlingarna sker under i Sverige. Trots detta har det funnits ett stort intresse för utbyten och klubben har gjort fantastiska resor till bland annat England, Tyskland och Kuba.

  Sifu Tijero och hans Sifu Fausto Wong ägnade mycket av sin träning till att utveckla teknikerna i stilen – en anpassning till de verkliga situationerna i stridens hetta. Detta innebar att rörelserna hela tiden finslipats i syfte att öka deras använbarhet. Utvecklingsarbetet har fortsats av klubbens förste Elev Ulf Linderoth och Sifu Tijero. Stilen har därför under Sifu Tijeros ledning genomgått en stor evolutionär utveckling i riktning mot en större effektivitet i strid.

  2012 var ett stort jubileumsår för Choy gar! Sifu Tijero firar sitt femtioårsjubileum som utövare av stilen och klubbens förste elev Ulf Linderoth firar även han sitt trettioårsjubileum! På bilden längs ned kan du se de båda i en för stilen karaktäristisk närstridssituation. Därför är 2012 ett stort år för alla Choykrigare!

 • Sverige

  Choy Gar i Sverige

  Vår klubb är den enda som tränar Choy Gar-stilen i Sverige. Stilen fördes in till Sverige 1977 när Sifu Adolfo Tijero flyttade hit från Peru. 1980 grundades själva klubben Choy Gar Kung Fu i Sverige. Länge hölls träningen tillsammans med andra kampsportsklubbar på Kocksgatan men i drygt treton år har vi tränat i Mariaskolans lokaler som ligger på Södermalm. Klubben har deltagit endast i ett fåtal tävlingar på grund av de regler och förhållanden som tävling sker under i Sverige. Trots detta har det funnits ett intresse av utbyte och klubben har gjort resor till England, Tyskland och Kuba.

 • Stilen

  Vår stil

  Choy Gar Kung Fu (Choyfamiljens kung fu) eller Choy Gar Kuen (Choyfamiljens näve) är en traditionell, sydkinesisk stil som lägger vikt vid snabbt fotarbete, korta sparkar och blockerningar samt raka slag. Den kan beskrivas som en halvkort stil som är inspirerade av Råttans och Ormens rörelser. Stilens utbredning idag är begränsad, utanför de kinesiska kulturerna känner vi bara till utövare i Peru, på Kuba och i Sverige. De olika klubbar och enskilda utövare som finns utövar självklart varianter på samma stil. Sifu Adolfos kontakter med Kuba och Peru har gett en inblick i några olika variantioner som finns. Den stil som Sifu Adolfo lär ut är enligt honom själv en modernisering av vad han lärde sig i Peru, han har strävat efter att utveckla stilen till att vara så praktisk som möjligt. Det är en kort variant som lägger fokus vid stilens karakteristiskt raka hållning och korta fotarbete.

 • Historia

  Tidig historia

  Det är svårt att säga mycket med säkerhet när det gäller stilens tidiga historia, mycket har förts vidare muntligt från tränare elev. De flesta källor anger Choy Gau Lee som grundare av Choy Gar Kung Fu, medan andra menar att det var Fook Choy eller Choy Pak Tack. Stilen grundades i vilket fall under Qingdynastin, som många Hankineser såg som en tid av ockupation. Många gjorde uppror och bland dessa rebeller var kunskaper om strid viktiga, många kung fu-stilar florerade bland rebellerna och många utövare förföljdes av regimen. Framförallt Hung Gar Kuen spreds bland dessa rebeller, ett viktigt skäl till stilens stora utbredning idag. Sedan dess har Choy Gar-stilen varit ganska begränsad geografiskt, den utövades framför allt i södra Kanton. Sifu Fausto Wong (Sifu Adolfos mästare) kom t ill exempel från staden Zhongshan (中山) nära sydkusten.

  Utanför Kina

  Under den turbulenta tiden i början av 1900-talet flydde många kineser från Kina. De som tog sig över Söderhavet bosatte sig framför allt i västra USA och Latinamerika. I städerna samlades immegranterna ofta till kinesiska enklaver (China Town) där kinesisk kultur kunde överleva i de nya kulturerna. Här fanns de samlade utlandskinesernas kunskaper samlade. Bland dessa kunskaper fanns stora kunskaper om kung fu. Traditionellt har det funnits en skepcism inför att lära ut kung fu utanför den egna familjen eller gruppen, det har funnits ett behov av att behålla hemligheter inom den närmaste sfären. Denna skepcism gjorde att det från början fanns ett motstånd mot att lära ut kung fu till personer utanför den kinesiska gruppen. Denna skepcism fanns hos Choy Gar-utövarna på både Kuba, där den togs in av Choy Li, och i Peru, där den representerades av bland andra Pablo Kam, Fausto Wong. Efter hand luckrades dock detta upp och på så sätt har Choy Gar Kung Fu kunnat spridas till en större grupp människor.

 • Djuren

  Råttan & Ormen i Choy

  I tusentals år har människan nogrannt studerat andra djurs stridsteknik. I avsaknad av andra djurs vapenarsenal - skarpa tänder, klor, horn, gift och styrka - har människan fått använda sin största fördel: intelligensen. Att lära sig av sin omgivning. Kampsport uppstod dock inte för att människan behövde skydda sig från naturen, utan från sina medmänniskor. Djur som tigern, tranan, ormen, apan, råttan, leoparden, örnen eller mytiska varelser som draken och fenix, har studerats och imiterats för att forma dagens Kung Fu-stilar. Choy Gar Kuen är inget undantag. Den grunades i Kwang Tong-provinsen efter att Shaolintemplet bränts ned. Stilens rörelser baseras på nogranna studier av två olika djur; råttan och ormen.

  Råttan

  Råttan utgör en av de mest distinkta delarna i Choy Gar Kuen. Råttans filosofi utgör grunden för benens rörelser, inklusive hållning och blockeringar. Det är ett smidigt och svårfångat djur, den måste alltid hitta ett sätt att komma undan. Den här principen gör att Choy-krigaren alltid är på rätt plats vi rätt tillfälle vilket ger honom/henne en stor fördel över sina motståndare. Råttan har också en välutvecklad reaktionsförmåga, den kan tidigt upptäcka fara och undvika den. Denna förmåga passar väl in i "radar"-stilen, att ständigt vara beredd. Råttan representerar en blandning av Yin och Yang, å ena sidan anpassningsförmågan och i sin inställning att i första hand försvara, å andra sidan de explosiva reaktioner som den uppvisar i extrema situationer.

  Ormen

  För Choy Gar Kuen är ormen inget annat än en symbol, en filosofisk förebild, inte bara i strid utan livet i stort. Liksom råttan är det ett smidigt och svårfångat djur, denna likhet skapar enhet och harmoni i stilen. Men samtidigt finns det en skillnad som gör att ormen utgör ett perfekt komplement till råttan, den är ett rovdjur. Medan råttans idé är att vara på rätt plats vid rätt tidpunkt, så attackerar ormen, på rätt plats vid rätt tidpunkt, med den styrka och snabbhet som krävs. Ormens perspektiv ger Choykrigaren det lugn som krävs för att korrekt kunna beräkna varje attack och försvar på ett ögonblick. Det leder till en insikt, att kontrollera inte bara sin egen kropp utan också sin omgivning. Ormen representerar den styrka som ger Choy sin flexibilitet, en kombination av Yang Ying. Det ger en perfekt balans, den harmoni som gör Choy Gar Kuen till ett filosofiskt system och en livsstil. Översatt från Proffesor Carlos A. Olivera Rodriguez text "La rata y la serpiente en el Choy". Proffesor Carlos Rodriguez leder en choyklubb i Matanzas, Kuba. Carlos Tränar just i Uruguay Läs mer om Kubaklubben på www.choygarkungfu.tk

 • Kuba

  Choy Gar i Kuba

  Stilen Choy Gar kom till Kuba tillsammans med Li Choy på 1920-talet, då var han endast 19 år och redan en erfaren kung fu-utövare. 1930 startade han och andra kung fu-mästare skolan Yut Chen Bu Jay Wui. Under sin långa livstid (1901-1999) hade Li Choy bara ett fåtal elever, inte förrän 1988 accepterade han en grupp elever. Stilen hölls inom denna lilla grupp och endast ett fåtal nya elever togs in. Idag undervisas stilen av Professor Carlos A. Olivera, klubben heter San Sai Wu Lin Wei och ligger i staden Matanzas.

  Utbytet

  Kontakten mellan Choy Gar i Kuba och Sverige började år 2000 då vår Sifu fick ett mail från deras klubb, San Sai Wu Lin Wei. Mailkontakten fortsatte och en dag kom deras tränare, Carlos A. Olivera Rodriguez, med ett förslag om ett svensk-kubanskt utbyte. Att skicka elever från vår klubb till Kuba och vice versa. Det krävdes mycket förberedelser från båda sidorna, på svenskt håll sköttes det av Sifu Adolfo Tijero och Micke Bohl. Sommaren 2002 reste Sifu med 20 elever från Choy Gar Sverige till Kuba. I 15 dagar umgicks och tränade svenska och kubanska Choy Gar-utövare tillsammans. Idén var att den kubanska klubben skulle besöka Sverige några månader senare för att fortsätta utbytet. Tyvärr blev Sverigebesöket omöjligt, trots våra gemensamma ansträngningar. Trots detta har kontakten mellan klubben i Sverige och Kuba fortsatt. Klubben San Sai Wu Lin Wei

 • Chung-Shan

  Chung-Shan Huy kun

  Chung Shan började sina aktiviteter i Lima med Lejon- och Drakdans i början av 1940-talet. Det var några kineser av Hakka ursprung som startade Chung shan. Gruppen samlades för att bilda en traditionell kinesisk kampsportsförening med Lejondans som bas. De flesta Hakkakineserna hade stora kunskapen inom Choy Gar kung fu och bestämde sig för att samla alla möjliga tillämpningar till sex stycken former som bestod av kunskaper från var och en i gruppen. Alla medlemmar inom Chung Shan turades om med att undervisa i Choy Gar-stilen. Varje medlen inom Chung Shan hade ett eget sätt att undervisade och tolkade rörelser på det sättet de själva fick lära sig i Kina. Däremot hade alla likvärdiga tekniker och tillämpade rörelserna på samma sätt. Rörelseschemat samt användningen av händerna var också gemensamt.

  Från början av 40-talet t om 60-talet var det bara kineser som fick lära sig kung fu. Ungdomarna som är föda i Peru kallas Tusang. De mest kända sifu på den tiden var Man Chiong, Tomas Kam och Pablo Kam ( Sifu Fausto Wongs lärare). Dessutom fanns en hel del lärare som inte figurerade i gruppen men hade stora kunskaper inom Choy Gar kung fu. Trots att de inte undervisade var de mycket respekterade inom gruppen, dessa var Andres Lung, Chen Wa, Wong Lung och Wa Wong.

  En ny generation

  I början av 50-talet började andra sifu undervisa kung fu inom samma stil. Liu Chiong samt Li KanSam (som blandade både Choy och Hung stilarna) undervisade fram till 1962-63. Sifu Fausto Wong tog över träningen fram till 1989.Sifu Fausto Wong Koiwa tränade stilen Choy Gar kung fu med många drag av stilarna Hung Gar kung fu samt Choy Li Fat. De tre sista ovan nämnda sifu lärde Choy Gar kung fu stilen till den inhemska befolkningen. Formerna var mycket lika men de blandade olika stilar. Det var då som stilen Choy gar kung fu blev känd i Lima Peru. Sifu Fausto Wongs svåger lärde honom några former av Hung Gar och Choy Li fat som framför allt ledde till att stilen blev kortare och sidorörelserna blev mer påtagliga.

  Sifu Fausto Wong hade fyra elever som var mycket framgångsrika inom stilen och som blev mycket kända i Lima på grund av uppvisningar samt anordnade kamper utan handskar eller annat slags skydd. Dessa var Shiman Li, Fredy Pan, Robert Yap, Adolfo Tijero och Javier Solis, Kokin Lam som numera bor i Hong kong Wenceslao Li, Guillermo Li, Rabi, Yuang yu, Javier Cam, Pepe Rey och flera . I nästa gLima, Peru. Sifu Adolfo till högereneration blev Jose Cabrera, Jimmy Tejada och nuvarande Sifu Jorge Caceres de elever som blev mest uppmärksammade. Det finns några elever från Chung Shan som fortfarande undervisar Choy Gar kung fu i andra delar av världen, men okänt var.

  De former eller danser som är mest kända heter Chi Pu, Choy-formen som utvecklades av Pablo Kam. Den kallades "steg med energi" , och Choy PiWui som handlade mycket om brytningar och korta steg, utvecklades av Tomas Kam. Den långa formen eller Av draken utvecklades av Sifu Fausto Wong och han kombinerade teknikerna på ett sådant sätt att stilen inte förlorade sin ursprungliga grund. Både Li Kam Sam och Fausto Wong hade samma stilar men hade olika lärare med olika bakgrund. Vapnen som tränades inom Chung Shan var den långa och korta staven , Uti Tou (små svärd) samt svärdet eller Tao samt gaffel Tai Pan. Det karakteristiska inom Chung Shan var Lejondansen.

  Kung Fu-träningen under 50-60 talet och in på 70-talet var guldåren för de traditionella kung fu-stilarna i Peru. Kung fu-träningen var kopplad till verkliga kampsituationen och var fokuserad på att utveckla ett effektivt självförsvar som kunde garantera säkerheten för den kinesiska kolonin i Lima.

  Idag

  Sifu Man Chiong undervisar fortfarande stilen i andra delar av Peru men det är inte känt var. Det är inte heller känt om ha undervisar stilen inom ett sluten krets eller om han har öppen undervisning för ickekineser. Sifu Adolfo Tijero är den enda av Sifu Fausto Wongs elever som fortfarande undervisar i stilen Choy Gar kung fu. Den dominerande stilen i Peru under 60-70-80 talet i Peru. Under 70-talet grundades Chunpi chenin buy. Sifu Adolfo Tijero valdes som ordförande och var den första icke-kines i Lima som klassades som första elev inom en kung fu-klubb. Klubben la grunden till att andra icke-kineser fick möjlighet att lära sig stilen. Ifall klubben fortfarande existerar och verkar i Lima är okänt.

 • Filosofi

  Kännetecken

  ”Råttan utgör en av de mest distinkta delarna i Choy Gar. Råttans filosofi utgör grunden för benens rörelser, inklusive hållning och blockeringar. Det är ett smidigt och svårfångat djur, den måste alltid hitta ett sätt att komma undan. Den här principen gör att Choy-krigaren alltid är på rätt plats vi rätt tillfälle vilket ger honom/henne en stor fördel över sina motståndare. Råttan har också en välutvecklad reaktionsförmåga, den kan tidigt upptäcka fara och undvika den. Denna förmåga passar väl in i ”radar”-stilen, att ständigt vara beredd. Råttan representerar en blandning av Yin och Yang, å ena sidan anpassnings- förmågan och i sin inställning att i första hand försvara, å andra sidan de explosiva reaktioner som den uppvisar i extrema situationer. ”

  ” För Choy Gar är ormen inget annat än en symbol – en filosofisk förebild – inte bara i strid utan i livet som helhet. Liksom råttan är det ett smidigt och svårfångat djur, denna likhet skapar enhet och harmoni i stilen. Men samtidigt finns det en skillnad som gör att ormen utgör ett perfekt komplement till råttan, den är ett rovdjur! Medan råttans idé är att vara på rätt plats vid rätt tidpunkt så attackerar ormen, på rätt plats vid rätt tidpunkt, med den styrka och snabbhet som krävs. Ormens perspektiv ger Choykrigaren det lugn som krävs för att korrekt kunna beräkna varje attack och försvar på ett ögonblick. Det leder till en insikt, att kontrollera inte bara sin egen kropp utan också sin omgivning. Ormen representerar den styrka som ger Choy sin flexibilitet, en kombination av Yang och Ying. Det ger en perfekt balans, den harmoni som gör Choy Gar till ett filosofiskt system och en livsstil.”

 • Träning

  Tider

  Vi tränar tre gånger i veckan, måndag, onsdag och fredag, på Mariaskolan, Södermalm.

  Måndag: 18.00-20:00 i lilla salen
  Onsdag: 18.00-20:00 i lilla salen
  Fredag: 17:45:-19:30 i lilla salen

  Träning

  Vi erbjuder en veckas provträning. Det går utmärkt att börja träna när som helst under terminen. Träning under jul- och sommarlov förekommer men på annan plats och under lite andra former.

  Frågor kan skickas via mail eller tas med Ulf eller Sifu på träningen.

 • Arkiv

  Arkiv

  Här kommer det att finns foton, videoklipp och artiklar relaterade till Choy Gar Kung Fu. Allt material är upphovsrättsskyddat, kontakta oss eller annan upphovsrättsinnehavare om du önskar använda det.

  Läs om: Inre attityd

  Läs om: Legenden om Choy-Gar Kung Fu

  Läs om: Snabbhet och taktik

  Läs om: Yin och Yang

 • Håll kontakten

  Mariaskolan, Ringvägen 23 Port D, lilla salen en trappa upp, Stockholm

  Sifu Adolfo Tijero
  Mobil:070-7657122
  Email: sifu@choygar.com

  Ditt email har skickats
  Vi kommer att höra av oss så snart som möjligt
 • privacy policy

  Lorem ipsum dolor sit amet conse ctetur adipisicing elit, sed
  conse ctetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui Lorem ipsum dolor sit amet conse ctetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

  do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua
  Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident. Ut enim ad minima veniam, quis nostrum exercitationem ullam corporis suscipit laboriosam, nisi ut aliquid ex ea commodi consequatur Ut enim ad minima veniam, quis nostrum exercitationem ullam corporis suscipit laboriosam, nisi ut aliquid ex ea commodi consequatur Ut enim ad minima veniam, quis nostrum exercitationem ullam corporis suscipit laboriosam.

  privacy@demolink.org

 • Lorem ipsum

  Lorem ipsum dolor sit amet conse ctetur adipisicing elit, sed
  conse ctetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui Lorem ipsum dolor sit amet conse ctetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

  do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua
  Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident. Ut enim ad minima veniam, quis nostrum exercitationem ullam corporis suscipit laboriosam, nisi ut aliquid ex ea commodi consequatur Ut enim ad minima veniam, quis nostrum exercitationem ullam corporis suscipit laboriosam, nisi ut aliquid ex ea commodi consequatur Ut enim ad minima veniam, quis nostrum exercitationem ullam corporis suscipit laboriosam.